Verantwoord stemmen
  • 20 november 2023
  • Alfons
  • 0 reacties

Als ik verantwoord wil stemmen, wat moet ik daar voor doen?

Mijn vermoeden is dat ik alle partijprogramma’s moet gaan lezen om erachter te komen waar elke partij voor staat. Erop vertrouwend dat ze geen concessies zullen doen op de kern van hun waarden om eventueel te kunnen regeren.

Daar komt direct al een voorwaarde naar voren die een belangrijke rol speelt in m’n keuze: vertrouwen. Wie vertrouw ik mijn stem toe?

Ik ken ze niet persoonlijk dus hoe kan ik weten of iemand te vertrouwen is? Henk Nijboer vertrouwde ik enigszins omdat ik z’n zusje als goede vriendin beschouw. Dichterbij het vuur kwam ik niet. Misschien als ik jaren het nieuws had gevolgd via vele kanalen, dan kon ik een mening vormen over enkele partijleden.

Ik zou vrienden kunnen raadplegen, maar op hun redenen wil ik mijn mening niet stoelen. Dus ik lees een aantal partijprogramma’s en zie veel gelikte teksten op mij afkomen: vertrouwen, bestaanszekerheid, duurzaamheid, vrijheid. Allemaal waarden waar je niet tegen kunt zijn, maar het is mij te algemeen. Dus ik vulde een stemwijzer in en was het voor 82% eens met de Piratenpartij – de Groenen. Zodoende ben ik mij in deze partij gaan verdiepen.

Stemwijzer werkt met ‘eens/oneens’ stellingen en vaak vind ik dat de nuance mist. Bijvoorbeeld bij de stelling: ‘De regering moet ervoor zorgen dat de hoeveelheid vee minstens de helft kleiner wordt.’ Als je op de knop ‘meer weten’ drukt omdat je meer achtergrondinformatie wilt voor je gaat stemmen, volgt een verhaaltje over waarom dit punt belangrijk is. Het verhaaltje zegt kort samengevat dat vee zorgt voor verhoging van stikstof en dat is slecht voor kwetsbare natuurgebieden.

Ik kan me goed voorstellen dat iemand z’n eerste reactie zal zijn: met die stelling ben ik het eens want we moeten minder stikstof! Maar als ik de reactie van de Piratenpartij lees (zie bovenstaande foto), denk ik: ja, daar ben ik het mee eens! Dat is voor mij de nuance in het polariserende debat welke erover gevoerd wordt. Of werd, want tijdens de verkiezingsdebatten wordt dit beladen onderwerp amper aangestipt schreef Jantien de Boer afgelopen zaterdag in de Leeuwarder courant. ‘Hou je kop erbij, laat je niet in slaap sussen.’ Dit liet m’n schoonmoeder mij weten, zelfs zij als ervaren kiezer wist nog niet of wie ze ging stemmen.

Sommigen vinden tactisch stemmen verantwoorder. Stemmen op een kleine partij als die van de Piraten-de Groenen is misschien niet tactisch. Maar ik doe er mijn principes wel recht mee als ik hun programma globaal lees.

Nou ja, ik wens u in ieder geval sterkte met de keuze en hou de kop erbij!

Er zijn nog geen reacties