Disclaimer

Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. “ploep.com” behoudt zich het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. “ploep.com” sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:

– het gebruik van deze website;
– het gebruik van informatie van deze website.

Auteursrecht
Auteursrechtelijk beschermde teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van “ploep.com” of de eventuele opdrachtgever van de tekstproductie.

Externe links
Deze site bevat links naar externe websites. “ploep.com” is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.