12-12-12
  • 19 november 2012
  • Alfons
  • 3 reacties

Met angst en beven, zien sommigen deze datum tegemoet. Zij hebben hun voorbereidingen reeds getroffen. Jaren hamsterden zij blikken voedsel in hun bouwpakket-atoombunkers. Flessen water staan erin opgestapeld, naast de andere broodnodige benodigdheden om desnoods jaren te overleven ondergronds. Gasmaskers, zuurstofapparaten, medicatie voorraden, en een twee kinderen beleid. Een jongen en een meisje, alsof de ark van Noach hun inspiratie vormde.
Soms vind ik mezelf terug in een argwanend humeur. De crisis wordt dan veroorzaakt door Illuminatie (de rijksten en machtigsten der aarde, ‘maar niemand kent hun naam-genootschap’). Oorlogen hebben geen vrede tot doelstelling, maar de macht om oliebronnen. Media propageren nog net zo hard als in de 2e WO, en diezelfde Illuminatie bestuurt hen. Ze creëren de ‘waarheid’ in de wereld. Zo houden ze het gezondheidsdenkbeeld in stand, in plaats van plaats te maken voor een nieuw paradigma, want op deze manier verdient de farmaceutische industrie miljoenen.
De afgelopen week hoorde ik een reclamespotje op de radio, waardoor mijn argwaan weer de kop opstak. Hij riep na het horen van de boodschap: “Waarom in godsnaam?” NL alert…een nieuw alarmmiddel bij noodsituaties. “Is hier behoefte aan?” vroeg ik mij af. Heeft minister Opstelten (veiligheid & justitie) zijn initiatief gestaafd op gedegen onderzoek onder de bevolking. Of groeit de terreurdreiging in Nederland dusdanig achter de schermen, dat hij alvast voorzorgsmaatregelen neemt. Als Opstelten, de overheid, zoiets groots onderneemt, dan vertrouw ik de boel niet. Waarom geld in zo’n initiatief stoppen, terwijl voedselbanken bestaansrecht krijgen?
Prioriteiten.
En hoe werkt het? Wat nu als er weer iemand gaat schieten in een winkelcentrum, dan krijg je misschien een half uur later een bericht met het advies – ‘koop geen kleding in dat winkelcentrum, tiz stervensdruk daar’. Want eerder dan het half uur zijn mensen ter plaatse niet van de shock bekomen, en dan is het alweer voorbij. Of zullen er ‘helden’ bestaan die tegelijkertijd kogels ontwijken, en al rennend met hun mobiel twitteren: ‘Ren nu door Hema, kword beschoten, straks w-schijnlijk interviews geven op RTL…uitgerekend vandaag een bad hair day, wie heeft er gel? #durftevragen’
Argwaan steekt de kop bij mij op. De NL-alert reclame zal wel weer flink wat angst inboezemen bij de mensen. Michael Moore, de bekende Amerikaanse docu maker besprak in ‘Bowling for Columbine’ hoe de media angst inboezemde bij de mensen, en welk effect dat had op de bevolking. Wantrouwen, onveilig gevoel, spanning, en stress leiden tot een grotere wapenverkoop en meer doden. Daar had Nederland geen last van destijds. Ik zeg ‘had’, want opeens wantrouw ik ook.
Zodoende herinner ik mij de voorspelde Apocalyps. 12-12-12. De dag des oordeels volgens Maya voorspellingen. Hij is nabij. Opeens begrijp ik Opstelten, vanuit zijn Remonstrantse broederschap geloof (waarin zij zich o.a. afzetten tegen de predestinatieleer) wil hij invloed uitoefenen om het voorspelde lot af te wenden. Hij gelooft dat de mens zelf zijn lot bepaald. Dit is zijn interventie jegens het ‘lot’.
“Onzinnig hoe geloof in dogma’s en door mensen opgestelde regels, de mens kan laten dwalen.” Deze gedachte knoopte al het voorgaande aan elkaar, en presenteerde zichzelf aan mij. Hier is je column! Ik miste een happy end. Gelukkig diende deze zich onschuldig aan. Tijdens mijn nachtdienst, liep ik buiten op het Asser GGZ terrein. En wat zag mijn oog? Hoppende konijntjes. Zich van geen kwaad bewust, zij aan zij hoppend door de bladeren. Lief, onschuldig, en kalmerend. Een aanblik, waar ik dankzij lantaarnlicht nog tien minuten van genoot.
Deze column werd mede mogelijk gemaakt door Pietje en cachotten. Wat een lieve man is hij toch. In het heetst van de strijd, maakte hij even tijd. Om mij foto’s van zijn kleine te laten zien. “Heb je ooit zo’n lief klein Pietje gezien?” Vol verlangen keek hij er naar uit om haar na werktijd nog even te bekijken. Dan zou z’n hartje weer voor haar bezwijken. Deze jongen draag ik in m’n hart, sinds groep 3, waar de vriendschap is gestart.

Henk Lomulder
19 november 2012 - 07:15

Wat een mooi begin van de morgen! Het laatste gedeelte geeft veel vertrouwen :-) zijn de kleine dingen die het doen, die het doen..

Rene
19 november 2012 - 09:13

Ey fons,weer lekker stukje om te lezen!Super leuk slot!Dank voor de mooie en lieve woorden!Groetjes

21-12-12
19 november 2012 - 10:04

Das nou ook wat, jij wilt de wereld negen dagen eerder laten vergaan dan de Maya’s…….