Kerstmysterie
  • 2 juni 2014
  • Alfons
  • 0 reacties

In de houten box zat een fles berenburg. Fantastisch! De box ging vergezeld met een oranje brief. Ik opende de brief, en zag bovenaan de brief een stempel van familie distilleerderij sinds 1888, Hooghoudt. De brief vervolgde – Geachte heer Pot, hierbij ontvangt u mede namens talrijke hongerige lezers de ‘doorzettersprijs 2014’. Wij hopen dat ook in het nieuwe jaar uw inspiratie de inkt op het papier zal laten spatten. Succes.
Punt. Een frustrerende punt zeg ik u. De brief sloot af met een punt. Geen naam, geen afzender, geen hint. Niets. Ik heb de box zeven en een halve keer onderzocht, nergens een hint van een aanwijzing te vinden. De enige naam die op dit kerstpakket stond, welke ik eind 2013 anoniem ontving, was die van de familiedistilleerderij. Nu vind ik Hooghoudt, naast Sonnema, zeer lief. Ik geloof echter niet dat ik in hun kerstpakket-bestand voorkom. Waardoor alle aanwijzingen naar een afzender komen te vervallen.
Ik haal deze gebeurtenis naar het heden, omdat het mysterie tot de dag van vandaag niet opgelost is. Het onderzoek heeft eerlijk gezegd ook geen diepgaande vormen aangenomen tot nu toe. Het was gewoon één van die dingen die gebeurden. Als de afzender zichzelf bekend wilde maken, dan zou dat in de toekomst vanzelf gebeuren. Ik verwachtte door iemand in de wandelgangen gepolst te worden naar een anoniem kerstpakket, of naar een fles berenburg, waardoor het gesprek tot de oplossing van het mysterie zou leiden. Niets was minder waar. De box, zijn fles, en de brief daalden in de vergetelheid, hun anonieme status behoudend. Tot een week geleden. Teruggekomen van Bali, dook hij tijdens een opruimdrang op. Met een glimlach van herkenning begroette ik hem, en zijn slepende mysterie.
Dus toen onze zaalteam 2 DJ “Da Mman” mij gister in de kroeg vroeg of ik in de column van vandaag wilde zetten dat hij naar de wc was geweest en daar een verhaal aan een kerel had verteld, om vervolgens aan de dranktafel gevraagd te worden dat verhaal nog eens te vertellen, maar dat hij toen een ander verhaal vertelde aan de omstanders, waarop de kerel zei –nee, vertel dat andere verhaal. Waarop Da Mman bij mij aan tafel kwam zitten, om mij deze vraag te stellen, toen vertelde ik hem: Nee, ik moet een diepergaand onderzoek uitvoeren om het kerstpakket mysterie uit te vogelen, zodat ik weet waar ik mijn dank moet neerleggen. Onze DJ begreep dat gelukkig, doch enigszins teleurgesteld, maar dat kon ook door de verloren potjes poolen komen. Hoewel ik hem de laatste had laten winnen, in de hoop dat zijn knappe vriendin mijn genereuze gebaar door had, en ik weer iets beter leek dan daadwerkelijk het geval is.
Punt

Er zijn nog geen reacties