Opklawiebes
  • 9 oktober 2017
  • Alfons
  • 0 reacties

‘Er bestonden vele babiolen, enkele effrayante zelfs die het hun beletten om één te worden. Er leek daardoor sprake van kakocratie, maar door lieflokken van Rutte e.a. en misschien zelfs door het nippelen van enkele zuurmuilen werden ze onthokkeband van de impassé. Voorspelt is dat vandaag de formatie van het kabinet afgerond zal worden.’

Deze week had ik Chubby aan de digitale lijn. Een vriend welke mij wees op verdwenen Nederlandse woorden. Babiolen zijn wissewasjes, effrayant is schrikwekkend. Een kakocratie is een slechte regering en lieflokken is door vleien tot zijn wil overhalen. Nippelen is iemand uit geile drift gedurig betasten. Zuurmuilen zijn onvriendelijke, norse mensen. Onthokkebanden betekent bevrijden of verlossen.

Zo waren er tweeëntwintig in totaal. Afhoeren (zich door overmaat van wellust in het verderf storten) bekt ook lekker of moesjanker (een minnaar). Of iets wat ik vaak doe – soppedoppen (indopen, van bv. brood in soep). Tijden mogen dan wel veranderen, de mens lijkt elke generatie het wiel uit te vinden en weinig te leren van het verleden.

Met handen en voeten geven we woorden aan het leven en zo vond ik mezelf terug met haar op de bank. ‘Wat zei jij?’ vroeg ik haar. Ze lachte en herhaalde: ‘Opklawiebes.’ Mag u raden wat dát betekend.

Er zijn nog geen reacties