Privacy
  • 28 maart 2021
  • Alfons
  • 0 reacties

‘Privacy is een essentieel collectief goed. Het gaat over ons allemaal.’ ‘Het is de smeerolie van een gezonde democratie en een voorwaarde voor een functionerende rechtsstaat.’

‘Wat is privacy? Dat is een goeie vraag. In ons boek ‘Je hebt wél iets te verbergen’ hebben wij het over informationele privacy: wat gebeurt er met je persoonsgegevens?’ ’De gekke situatie is dat we eigenlijk niet echt klanten, maar de informatiebron van Google en Facebook zijn.’ Data is informatie, informatie is macht. ‘In onze persoonlijke omgeving voelen we dat haarfijn aan. Iedereen die wel eens met kantoorpolitiek te maken heeft gehad, weet dat als mensen bepaalde dingen weten die jij niet weet, jij in het nadeel bent.’ ‘Door de schending van informationele privacy ontstaan er problemen met de rechten van de mens, zoals vrijheid van meningsuiting, het non-discriminatiebeginsel en solidariteit.’

‘Facebook weet bij wie je gisteren op bezoek ging.
De belastingdienst zag je hoe je er kwam.
Apple hield bij hoe lang je er bleef.
Samsung hoorde wat je er zei
en Google wist al dat je het van plan was.’

‘Ach, ik heb niks te verbergen,’ zeggen veel mensen. ‘Je kunt wel zeggen dat je niets te verbergen hebt, maar dan moet je ook precies weten wat je eigenlijk te verbergen hebt, voor wie, voor welke doeleinden en wat ze daarmee doen. Je moet zoveel weten om dat met zoveel stelligheid te kunnen zeggen: dat kun je gewoon niet.’ ‘Er wordt enorm veel data verzameld en opgeslagen, ook door de Nederlandse overheid, je kan zeggen dat dat nu onschuldig is, maar je weet niet hoe dat is over vijf of tien jaar.’ Tijden veranderen. Vroeger kon je binnenlopen bij de bank om je hypotheek te regelen. Nu baseert een bank je aanvraag op data die ze van je verzamelen, maar hoe ze aan al die data komen? ‘Deze onzichtbaarheid van dataverzameling verklaart onze onverschilligheid, althans ons gebrek aan daadkracht om onze gegevens te beschermen. We voelen de urgentie niet, zoals bv. wel bij een dijkdoorbraak in relatie tot klimaatverandering. Er moet eerst iets goed misgaan voordat we het belang van privacy tot ons door laten dringen.

‘Ik heb niets te verbergen, maar dat hoeven ze niet te weten’

Loesje

’79 procent van de 24.143 ondervraagde internetgebruikers uit 24 landen, geeft aan zich zorgen te maken over het gebrek aan online privacy. Ze zijn bang dat hun gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze verzameld worden.’ ‘Je kunt er als burger niet vanuit gaan dat jouw informatie bij de instantie blijft waaraan je die hebt gegeven.’ Zelfs niet bij de overheid zoals onlangs bleek bij de datadiefstal bij de GGD. Datadiefstal zijn de nieuwe bankovervallen. Data is volgens het boek De Data Economie het nieuwe kapitaal. ‘Adverteerders, softwareontwikkelaars en smartphonebouwers hebben de techniek zo ontworpen dat onze data gebruikt, verkocht en verhandeld kunnen worden.’ Zonder dat wij weten waar onze data voor gebruikt wordt en of wij daar toestemming voor geven.

Wil je een eerste stap maken om jouw persoonsgegevens te beschermen? Ga dan naar – https://fixjeprivacy.nl

Deze column bevat een bundeling van diverse interviews met de auteurs van het boek – ‘Je hebt wél iets te verbergen.’

Er zijn nog geen reacties