Toekomstvisie
  • 10 september 2023
  • Alfons
  • 1 reactie

Vanmiddag woonden we een live radioshow bij en iemand van Extinction Rebellion was aan het woord. Ze was er te gast en vertelde over hun actie van verzet op de A12 gisteren. Dinsdag zal zij gaan deelnemen aan dag vier van deze actie tot verzet.

We zullen vanaf 9 september de A12 permanent blokkeren totdat de fossiele subsidies zijn afgeschaft. Deze actie tot geweldloos verzet hanteert XR omdat de overheid 100 x minder energiebelasting op de fossiele grootverbruikers heft. Zij heft geen accijns voor olie, gas of kolen voor elektriciteitsopwekking. Zij heft geen accijns en hanteert 0% btw voor luchtvaart. Zij heft geen accijns voor olieraffinaderijen en geeft grootverbruikers gratis co2 uitstootrechten.

In het promotiefilmpje van XR vertelt Martin Luther King dat er twee wetten bestaan: rechtvaardige en onrechtvaardige. Hij zegt dat het onze morele plicht is om tegen onrechtvaardige wetten in geweldloze opstand te komen.

De fossiele subsidies klinken onrechtvaardig. Als ik het zo lees, geef ik XR direct gelijk. Maar wat was de beweegreden van de overheid om deze maatregelen te nemen? Ik weiger te geloven dat de overheid niet het goede met z’n bevolking voor heeft. Waren het maatregelen om ervoor te zorgen dat het leven betaalbaar bleef voor de burger? Als de overheid ‘eerlijk moet wezen’, laat zij daar dan eerlijk over zijn.

Ontegenzeggelijk klopt het huidige systeem niet, maar ik zou zo graag zien dat iemand een waardig duurzaam alternatief voorstelde. Iets wat de moeite waard was om voor te veranderen. Deze angst gedreven initiatieven rebelleren, maar ik mis een gedegen toekomstvisie.

Ronald
11 september 2023 - 10:33

“Ik weiger te geloven dat de overheid niet het goede met z’n bevolking voor heeft.”

De vraag is dan wat “het goede” inhoud. Ik zou graag meer transparantie bij de overheid willen zien. Dat je de genomen keuze kan onderbouwen. Als het achteraf dan een foute keuze blijkt te zijn, snap je wellicht waarom ze toen tot die keuze kwamen. Nu wordt er over gelogen, zijn er geen herinneringen aan of de persoon die verantwoordelijk was stapt op en hoeft geen verantwoording af te leggen.