Dagdromer II
  • 7 augustus 2017
  • Alfons
  • 0 reacties

Weet u nog dat ik dagdroomde over een betere wereld? Eind mei zocht ik digitaal contact met WNF en Greenpeace met de vraag of ze hun handen ineen wilden slaan voor een keurmerk. Een keurmerk welke alle supermarkt producten zou beoordelen op hun groene status om ervoor te zorgen dat de consument bewust werd van z’n sporen die hij op de wereld achterlaat. Ik spiegelde deze twee mastodonten op het duurzame gebied de realiteit voor van het huidige keurmerk bestaan en de in mijn ogen tekortkoming daarvan. Ik eindigde met de woorden – ‘Ik hoop dat jullie wat met dit idee kunnen. Graag hoor ik van jullie.’

Greenpeace liet niks van zich horen, dat was spijtig. Een gemiste kans. WNF toonde wel zijn beleefdheid. Hun antwoord, begin juni, luidde als volgt:

‘Hartelijk dank voor uw e-mail en uw betrokkenheid.
Wij stellen het zeer op prijs dat u hier contact met ons over op neemt.

Uw idee om een keurmerk op de markt te brengen klinkt zeer goed. Helaas is het op dit moment voor ons echter niet haalbaar.
Wij zijn enorm blij met alle keurmerken die er op dit moment al zijn, dat maakt de consument een stuk bewuster. Een onafhankelijk keurmerk op het gebied van eten en persoonlijke verzorging is wellicht de volgende stap.
Hier gaat echter enorm veel tijd in zitten. Helaas ontbreekt het ons op dit moment aan tijd en financiële middelen. Deze willen we namelijk nu inzetten voor de bescherming van de bedreigde diersoorten, te denken aan de stroperij van neushoorns en olifanten.

Wij werken constant aan verduurzaming van grondstofketens en sectoren. Het bedrijfsleven is daarbij een logische partner. Met bedrijven en andere organisaties ontwikkelen we onder meer certificeerbare productiestandaarden.
Wij zien certificering van grondstoffen als een belangrijk middel in de verduurzaming van grondstoffenketens.

Zoals u waarschijnlijk weet hebben we aan de volgende certificeringssystemen actief bijgedragen: FSC (hout en papier), MSC & ASC (wilde en kweekvis), RSPO (palmolie) en RTRS (soja).
WNF stimuleert bedrijven daarom deze keurmerk te gebruiken. Wij proberen onze samenwerkingspartners continu uit te dagen normen naar boven bij te stellen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Nogmaals bedankt voor uw betrokkenheid.’

Het besef schoot mij te binnen dat ik u nog een antwoord schuldig was. Losse eindjes in de columns hebben we niks aan. Bij deze, de cirkel is rond. Op naar de volgende dagdroom.

Er zijn nog geen reacties