Paradigma
  • 10 mei 2021
  • Alfons
  • 1 reactie

Een paradigma is grofweg gezegd – een perspectief op de werkelijkheid. Wij kunnen ons dagelijks handelen baseren op zo’n perspectief. Een voorbeeld van een paradigma is bijvoorbeeld dat de aarde plat is. Tegenwoordig is het perspectief van de meerderheid dat de aarde rond is. Niet van iedereen, er bestaan ook mensen die geloven dat de aarde plat is.

Laatst vond ik de volgende spreuk: ‘Verwar de waarheid niet met de mening van de meerderheid.’ Toen vroeg ik mij af of het mogelijk is om de waarheid te kennen?

Bestaat dé waarheid of is deze tijdelijk? Kan een paradigma als een tijdelijke waarheid beschouwd worden, welke valt of staat met de gratie van de meerderheid?

Deze column is het sluitstuk van een drieluik. Ongewoon noemde ik de voorgaande twee stukken, verwijzend naar mijn handelen: stilstaan, mij concentreren op de stroom van mijn ademhaling en ontspanning van mijn lijf om zodoende een gezonder lijf en geest te ervaren.

Geloof ik in een ander perspectief dan de meerderheid op het gebied van geneeskunde? Ik vermoed het. Mijn vrees is dat ik mijn geloof moet gaan verdedigen tegen andere perspectieven. Ik hoop van niet. Ik hoop op oprechte nieuwsgierigheid om tot verdieping&verbinding te komen in plaats van verwijdering.

Zou oprechte nieuwsgierigheid dan ook polarisatie kunnen voorkomen? Is polarisatie trouwens een strijd om het paradigma van de meerderheid? Vragen, zoveel prangende vragen. Volgende week weer wat luchtigers?

Anoniem
10 mei 2021 - 21:27

Ja doe maar wat luchtigers