Wijsheid te koop
  • 14 april 2019
  • Alfons
  • 3 reacties

Dames en heren, beste lezer, ik ben geslaagd. Vanaf heden ga ik door het leven als Filosofisch Practicus. In eerdere columns heb ik reeds aandacht besteed aan wat een FP doet en vermag, dus in deze column wil ik bekend maken dat klanten zich mogen aandienen om wijzer te worden in mijn praktijk.

Vandaag besprak ik met een vriend de thema’s die een bezoeker aan de praktijk kan bespreken. De zin van het leven was er één van. ‘De zin van het leven, nou nou, luchtige thema’s bespreken jullie,’ reageerde hij. Daar zei hij wat, luchtig was anders. Maar wat is luchtig? Betekent luchtig dat het ‘niet zwaar’ is? Betekent zwaar juist dat het serieus is, ernstig wellicht? Gaat het dan om de ernst van het leven? Of juist de ernst van ‘iemand’ zijn leven?
Over iets wat er toe doet, wat van waarde is voor de bezoeker. Ja, daar draait het om.

De onderwerpen die een bezoeker in m’n praktijk wil bespreken zijn onderwerpen die voor de bezoeker van waarde zijn. Die waar hij zelf al een tijdje over nadenkt, maar waar hij niet uitkomt. Kortom, u bent van harte welkom, want wijsheid is daadwerkelijk te koop!

Suzan
15 april 2019 - 08:00

Gefeliciteerd!

Anneke
15 april 2019 - 09:06

Gefeliciteerd ! Wens je veel wijsheid in je nieuwe functie.

R & E
15 april 2019 - 09:13

Lokwinske. In wiis man is in ryk man!
Gr út Vogelenzang